فوق محرمانه

نام اثر : فوق محرمانه | ژانر : جنایی، معمایی | سبک : رئال

این انیمیشن ماجرائی سیاسی را در زمان پهلوی روایت میکند؛

داستانی رئال درباره پرونده ای با موضوع تجزیه ایران و حمایت شوروی

از گروهی مارکسیست به نام اتحادیه کمونیست ‌های ایران و…